ኢትዮጵያ ብሎም አለማችንን በሙሉ የገጠመውን አደጋ ለመከላከል መመሪያ ያለው አደረጃጀት ያስፈልጋል፣ በእርዳታ ስም ‘ ጎ-ፋንድ ሚ ‘ በዝቷል።

ሰሞኑን ዐረብ ሃገር ካሉ ሴት እህቶቻችን የምንሰማው ድምጽ ያሳዝናል። ሠርቶ ሃገርንና ህዝብን ለመርዳት የሄዱ ወርቃማ ወገኖቻችን ችግር ውስጥ ናቸው። እርግጥ ይህ መከራና ስቃይ በእናት ሃገር ኢትዮጵያ ከተጀመረ የሰነበተ ብሆንም ባለን አቅም ሁሉ ስንታገል ቆይተናል። እነዚህ ወገኖቻችን በበሩትና ዱባይ ለገጠማቸው አሳዛኝ ጦስ ውስጥ: አስቸኳይ መፍትሄ ያስፈልገዋል።

በተለይ በበሩት ያሉ ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ሰዓት መዳ ላይ ወድቆ ይገኛሉ። ምግብና ውሃ በማጣት ለአዳጋች የህይወት ፈተና ገጥሟቸው ይገኛል። በሊባኖስ ያለው የፖለቴካ ቀውስ ተከትሎ የተናወጠችው ያች አረብ ሃገር፣ ዛሬ ደግሞ ኮሮና መጣባት። ሁሉንም ሰበብ ተጠቅመው ጭካንያቸውን በአደባባይ ስያሳዩ ቆይተዋል። የኮሮና አደጋ ባስከተለው አሳዛኝ ጦስ ውስጥ እንገኛለን።

ወይዘሮ ሃገር እንደገለጹት ከሆነ የበሩት ቆንሥላ ወይንም እምባሲ ተወካይ አሳፋሪ እንደሆኑ አረጋግጣለች። ለመሥሪያ በታቸው ሥም እንኳን ስንል እህቶቻችንን ሃገር ቤት መመለስ ነበር ህጉ።

አቶ ማን ፍጣሞ የተባሉ የቆንሥላ አሥተዳደር ልበለው ተወካይ ሃይ ልባሉ ይገባል። ዛሬ ላይ የደረሰብን ዐደጋ ከፍተኛ ከመሆኑም በላይ በሃገር ደረጃ ውርደት ነው። ይህን ተገንዝበው አስፈላጊ ሁሉ ድጋፍ እንዲያቀርብ ዕናስገድዳለን። የሃገር ግዴታ ለመወጣት ካልቻሉ ዕንድታወቅ ዕንፈልጋለን።

በደረሰን አሳዝኝ የዕኮኖምና ማህበራዊ ጉዳዮች ተያይዞ ብዙ ዐጭበርባርም ተነስቷል። ባለን ዐቅም ሁሉ ተብብረን ህዝባችንን መርዳት ግድ ይላል።
ዛሬ ለእቶቻችን በተቸገሩበጥ ሰእት ለመድረስ ዕየሮጥን ዕያለ ‘ጎ ፋንድ’ Go fund በምንለው ዘመናዊ መረዳጃ ብዙዎች ተነሥተዋል። ይህንን ተከትሎ እርዳታ የሚያሥፈልኃቸው እህቶቻችን ስቃይ ላይ ናቸው።

ኢትዮጵያዊያን በአንድ ልቦና ተንስተው፣ በጋራ ማለፍ ያለብንን እንስራ ። ይህ ዘመን ከባድ ነው። የሃገር ውስጥ ፓለቲካ ጡዘት ሳይበርድ ኮንሮና መጥቶብናል። አሁን ጊዜው ግን በጋራ መረዳዳት ያለብን ወሣኝ የህልውና ዕዳ ነው። በ ጎ ፋንድ በኩልም ብሆን መርዳት ያስፈልጋል። እውነተኛ መገናኛውችን ጊዜው ስደርሥ የማሣውቅ ይሆናል።

በሩትም ሆነ በመካከለኛው ምስራቅ ያለው የውጭ ጉዳይ መስርያ ቤት ዕርዳ ማድረግ ያስፈልጋል።

የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ አስቸኳይ ምላሽ ዕንድያደርግ የሁሉም ኢትዮጵያዊያን ጥሪ ነው። ወደ ፖለቲካው እንመለሳለን፣ ሃገር ለመታደግ መጀመሪያ መሥራት አለብን።

የኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቀን።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች።

Contact me|: Email: essotimes@yahoo.com                                                                                       Tel-no. +15063047077                                                                                I am Eyasu 

Entrepreneur, Writer, Business advocate and Teacher. Nice to have every soul on board. Eyasu do adore the HUMAN Nature. Join the Wonderful Team.

Related Posts

Bidding Farewell to Halifax's Flower Market: Exploring the Significance of Nature in Art

Say Goodbye to Halifax’s Flower Market: Discovering the Beauty of Nature in Art!

“Say Goodbye to Halifax’s Flower Market: Discovering the Beauty of Nature in Art!” The Halifax Flower Market has been a beloved part of the city for over…

Can a Web browser be swift, user-friendly, and profitable at once? Definitely yes, if it’s the new CryptoTab Browser

Can a Web browser be swift, user-friendly, and profitable at once? Definitely yes, if it’s the new CryptoTab Browser. Advanced software like this can be both a…

Earn BTC

It’s so simple to earn BTC nowadays! Until recently, you had to invest or buy enormous and expensive hardware. But for now, it has changed, and I…

You know what we are harvesting?- It is just a coin

Honey, Money and Bitcoin to your wallet when you reimagin Crypto trading ecosystem Honey and Money are my most favorite Love finders. Bitcoin is really a game…

What is your question?

Earn Bitcoin and do your business? Yes! Earn Bitcoin and spend time with family? For sure! Earn Bitcoin and have fun? That’s right! It all became a…

Wanna mine some bitcoin

Wanna mine some bitcoin, but have no farm? Now you don’t need it! Just install CryptoTab, the world’s first browser with built-in mining features. Fast, convenient and…

Say Something