ኢትዮጵያዊያን ወደየት እየሄድን ነው?

ምን ይሁን ውጤቱ፣ የት ይሁን የጀመርነው? የእውነት እየሞትን በውሸት መተላለቅ እስከ መቼ ይወስደናል?

ለዘመናት በአንድነትና በህብረት የኖረውን ህዝብ በፖለቲካ ድራማ ለሞት መጋበዝ የሰው ልጅ ህልም አይደለም። ይህ በገበያ ላይ የዋለ የጦርነት አዋጅ ለማንም የሰው ልጅ አይበጅም።

የህዝብ አንጡራ ሃብት የሆነውን የጋራ ኑሮ በግለሰቦች ፍላጎት ማፈን ለሁሉም የሰው ዘር አይበጅም። አዲስ አበባ አውድሞ ፣ ማንም ንው ዮርክ (NEW YORK) ውስጥ በሰላም ለመኖር ማሰብ የሆድ እዳሪ እንጂ ፋይዳ የለውም። የሰው ልጅ በተፈጥሮ የታሰረ የማህበራዊ ኑሮ ውጤት ነው።

የዛሬው የኢትዮጵያ መንግስት አስተዳደራዊ ይዘት ከመነሻው ይልቅ መድረሻው ያሳስበኛል።

ሰው በተፈጥሮ #ኢትዮጵያ እንደሆነ ለማመን ጊዜ አይፈጅም። ዛሬ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሆኖ እያለ የውጭውን ትዕዛዝ የተቀበሉ ባንዳዎች በገዛ እናታቸው ላይ ጨክነው ማየት ያማል።

ጦርነት አማራጭ አይሆንም፣ ነገር ግን ጠላት እየፎከረ መለመን የኢትዮጵያ ህዝብ ባህል አይደለም። ነገር ጠላት ማነው?

ጠላት ማነው?

ጠላትን መፈለግ ጠላት እንዳልተፈጠረ ያሳያልና፣ ጠላት ሞልቶ ምርጫ ውስጥ አንገባም። እርግጥ ከጠላት የተሻለ አይመረጥም። የጊዜ ጉዳይ ነውና፣ በባህላዊ አባባል “የጠላት ጠላት ወዳጅ ነው’ ፣ ዛሬ ላይ አይሰራም። መቼም የወንድሜ ግጭት ጠላት አያደርግምና ጠላት ማነው?

እኔ፣ ኢትዮጵያዊ ጀግና ነኝ። ” ጀግና” ያልኩት ኢትዮጵያዊ በመሆን ብቻ ነው። ይህንን እውነት እና ጀግንነት ያስረከቡኝ የኢትዮጵያ ሰማዕታት ለዘላለም በክብር ይኑሩ። ዛሬ፣ የጊዜ ጉዳይ ነውና ህይወት የታርክ ውጤት ሁኖ መጥቷል።

ውጊያ መፍትሄ ባይሆንም ለመፍትሄ መነሻ ይሆናል። ለመዋጋት ጠላትን ማወቅ ግድ ይላል። ጦርነት የማይቀር ከሆነ በእምፔሪያሎች ቅኝት ባይሆን ይመረጣል። እንግዲህ የጋራ ጠላት ከታሪካዊ ጦስ ‘ግብፅ’ ጋር በመሆን ለሁሉም ኢትዮጵያ ህዝብ እልቂት ተመኝተዋል። የትኛውም ቡድን ኢትዮጵያ ውስጥ ውጊያ ካማረው ጥርቅም አመሪካ (U.S.A ) እና ግብፅ( Egypt) ወዳጅ ሁኖ ይነሳል። እንግዲህ በክፍያ እምዬ ኢትዮጵያ መስዋዕት መሆን አለባት? ያማል!

እምፕሪያሎች ሁለቱንም ተዋግዎች ደግፈው በማዋጋት የተካኑ ናቸው። በዋናነት ግብፅ ለ 50 አመት የሰራችው የኢትዮጵያን እልቂት ተግባራዊ እንዲሆን አንፈልግም።

    

አማራጭ ፣ ለእውነት መዋጋት ብቻ ነው። እርግጥ በኢትዮጵያ እናት አብራክ ውስጥ ጠላት የለም። ባንዳ አለ። ባንዳ እያለ ቁጣ አይቆምም።

ቁጣ ጦርነት አይደለምና በፍቅር ለመኖር ህግን በቁጣ ማስከበር ግድ ይላል።
ህግ እና የህግ ስርዓት ድርድር አያስፈልግም። የሰላም ጅማሮ የጦርነት ጫፍ አይደለም። መዳረሻው የሰላም ቆራጥ “የሰላም ታጋይ” በመሆን ነው።

በወገኖቻችን እየተቆጣን፣ ጠላትን እንዋጋለን።

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።

Entrepreneur, Writer, Business advocate and Teacher. Nice to have every soul on board. Eyasu do adore the HUMAN Nature. Join the Wonderful Team.

Related Posts

Bidding Farewell to Halifax's Flower Market: Exploring the Significance of Nature in Art

Say Goodbye to Halifax’s Flower Market: Discovering the Beauty of Nature in Art!

“Say Goodbye to Halifax’s Flower Market: Discovering the Beauty of Nature in Art!” The Halifax Flower Market has been a beloved part of the city for over…

Can a Web browser be swift, user-friendly, and profitable at once? Definitely yes, if it’s the new CryptoTab Browser

Can a Web browser be swift, user-friendly, and profitable at once? Definitely yes, if it’s the new CryptoTab Browser. Advanced software like this can be both a…

Earn BTC

It’s so simple to earn BTC nowadays! Until recently, you had to invest or buy enormous and expensive hardware. But for now, it has changed, and I…

You know what we are harvesting?- It is just a coin

Honey, Money and Bitcoin to your wallet when you reimagin Crypto trading ecosystem Honey and Money are my most favorite Love finders. Bitcoin is really a game…

What is your question?

Earn Bitcoin and do your business? Yes! Earn Bitcoin and spend time with family? For sure! Earn Bitcoin and have fun? That’s right! It all became a…

Wanna mine some bitcoin

Wanna mine some bitcoin, but have no farm? Now you don’t need it! Just install CryptoTab, the world’s first browser with built-in mining features. Fast, convenient and…

Say Something