ምክር ቤቱ በትግራይ ክልል የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፀደቀ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 26፣ 2013 (ኤፍ.ቢ.ሲ) የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመደበኛ ስብሰባው የሚኒስትሮች ምክር በትግራይ ክልል ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፀደቀ።

የኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 6ኛ ዓመት የስራ ዘመን 3ኛ መደበኛ ስብሰባውን በዛሬው እለት በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት መሰብሰቢያ አደራሽ አካሂዷል።

በመደበኛ ስብሰባውም በኢፌዴሪ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ህገ-መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ከአደጋ ለመከላከል ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመቀበልና ለማጽደቅ የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ ተመልክቷል።

ምክር ቤቱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ ከተወያየ በኋላም የተዘጋጀውን ረቂቅ አዋጅ መርምሮ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል።

የኢፌዴሪ ሚኒስትሮች ምክር ቤት በትናትናው እለት ባደረገው 21ኛ አስቸኳይ ልዩ ስብሰባ፥ በትግራይ ብሔራዊ ክልል ውስጥ ሕገ መንግሥቱንና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን እንዲሁም የሕዝብን ሰላምና ፀጥታ አደጋ ላይ የሚጥሉ በተለይም የሀገርን ሉዐላዊነት የሚገዳደሩ፣ የፌደራል መንግሥት በሕገ መንግሥቱ የተሰጠውን ሥልጣንና ኃላፊነት በክልሉ እንዳይወጣ እና ሀገሪቷን የጦር አውድማ የሚያደርጉ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔዎችን ጭምር በመጣስ በርካታ ሕገ ወጥ ተግባራት እየተፈፀሙ በመሆኑ፤ ይህን ሁኔታ በመደበኛው የሕግ ማስከበር ሥርዓት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የማይቻልበት ደረጃ ላይ መደረሱን በመረዳት፤ በሕገ መንግሥቱ በተደነገገው መሠረት ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ለመጠበቅ ልዩ እርምጃዎችን መውሰድ የሚያስችል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመደንገግ እና ተግባራዊ በማድረግ ሁኔታውን በመቆጣጠር በሀገሪቱ ሰላምና ሕልውና ላይ የተጋረጠውን አደጋ መከላከል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 93/1/ሀ መሰረት የሚከተለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ ይታወሳል።

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለ6 ወራት ተፈጻሚ የሚሆን ሲሆን፥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያስፈፅም በኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ሰብሳቢነት የሚመራና አግባብነት ካላቸው አካላት የተውጣጡ አባላት ያሉት ግብረኃይል በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

ግብረኃይሉ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሆን ‘‘የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግብረሀይል’’ ተብሎ 

እንደሚጠራም ተነግሯል። 

አዋጁ በመላው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድር ተፈፃሚ የሚደረግ ሲሆን፣ እንደ አስፈላጊነቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተፈፃሚ ወይም ቀሪ የሚሆንባቸውን ተጨማሪ አካባቢዎችን ግብረኃይሉ በሚያወጣው በመመሪያ ይወስናል።

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አስመልክቶ ዝርዝር መረጃዎች በየጊዜው ለህብረተሰቡ የሚሰጡ ይሆናል።

Entrepreneur, Writer, Business advocate and Teacher. Nice to have every soul on board. Eyasu do adore the HUMAN Nature. Join the Wonderful Team.

Related Posts

Bidding Farewell to Halifax's Flower Market: Exploring the Significance of Nature in Art

Say Goodbye to Halifax’s Flower Market: Discovering the Beauty of Nature in Art!

“Say Goodbye to Halifax’s Flower Market: Discovering the Beauty of Nature in Art!” The Halifax Flower Market has been a beloved part of the city for over…

Can a Web browser be swift, user-friendly, and profitable at once? Definitely yes, if it’s the new CryptoTab Browser

Can a Web browser be swift, user-friendly, and profitable at once? Definitely yes, if it’s the new CryptoTab Browser. Advanced software like this can be both a…

Earn BTC

It’s so simple to earn BTC nowadays! Until recently, you had to invest or buy enormous and expensive hardware. But for now, it has changed, and I…

You know what we are harvesting?- It is just a coin

Honey, Money and Bitcoin to your wallet when you reimagin Crypto trading ecosystem Honey and Money are my most favorite Love finders. Bitcoin is really a game…

What is your question?

Earn Bitcoin and do your business? Yes! Earn Bitcoin and spend time with family? For sure! Earn Bitcoin and have fun? That’s right! It all became a…

Wanna mine some bitcoin

Wanna mine some bitcoin, but have no farm? Now you don’t need it! Just install CryptoTab, the world’s first browser with built-in mining features. Fast, convenient and…

Say Something