የኢትዮጵያ መንግስት ህገ-መንግስትን ባለማክበር እየተከሰሰ ነው፣ በእርግጥ ጠ/ሚ አብይ የአፋኝ ስርዓት ልምድ አላቸው።

በኢትዮጵያ ውስጥ ሃገርን ለማስተዳደር መርህ መተዳደሪያ አለ ብዬ አምናለሁ። ይህን መተዳደሪያ መሰረት የተጣለበት 198⁴-1986 በኢትዮጵያ ውስጥ ከባድ የሽግግር ወቅት እንደነበረ ይታወቃል። በወቅቱ ስልጣን ላይ የመጣው ታጋይ ሰራዊት ጃከት ቀይሮ የፌደራል ስርዓት በህዝብ ተወካዮች ስምምነት ዐጸደቁት። የአስተዳደራስ እና ማህበራዊ ወሰን ሳይሆን የብሄር ወሰን ተለይቶ ክልል ተመሰረተ። በብሄር የተዋቀሩ ክልሎች ሃገር ይመሰረታሉ።

እነሆ ሃገር በብሄር ክልሎች ሆኖ የተሰየመው በኢትዮጵያ ፈደራላዊ ሪፓብሊክ ህገ-መንግስ ላይ ነው።  ህገ-መንገስት በስራ ላይ እስካለ ድረስ ህገ-መንግስት የማክበር ግዴታ አለበት። የአስተዳደር ችግሮች እና የገዥው ፓርቲ አቋም በዋዠቀ ጊዜ ሁሉ ህዝብን ማፈን ከባድ ዋጋ ያስፈልጋል።

ኢትዮጵያ በዘጠኝ ክልል ተደራጅቶ ወይንም በክልል ሥም ተከልለው ቆይተዋል። በዝሁ ክልል አወቃቀር ውስጥ ደቡብ ክልል እና አዲስ አበባን በተመለከተ የቀድሞ የኢህአዴግ አስተዳደር አበላሽቶት አልፏል። አዲስ አበባ በየትኛውም የኢትዮጵያ ክልል ውስጥ አልተመደበችም። ደቡብ ብሄር ብሄረሰብ ተብሎ ታፍኖ የሚኖረው ህዝብ የአስተዳደር ወሰን እና ስያሜ እንኳን የለውም።

የስዳማ ህዝብ እንኴን ደስ አላችሁ። ደቡብ ክልል ውስጥ ከ54 ለሎች ብሄሮች ጋር አብሮ መኖር ጥሩ ብሆንም በህገ መንግስት መሰረት በስልጣን ክፍፍል እና በበእኮኖሚ ላይ ከባድ ልዩነት አለው። በአሁኑ ጊዜ በጽንፈኞች” target=”_blank”> ዕብ ስርዓት አልበኟች በነገሱበት የራሳቸው ልዩ ሃይል ይኖራቸዋል።  

የወላይታ ህዝብ ሁሉም ሃገረ ነው በማለት የኖረ ብሆንም መብቱን አሳልፎ አልሰጠም። የወላይታ ም/ቤት በሙሉ ድምጽ አጽድቆ ለፈደረሽን ምክር ቤት ካሳወቀ አንድ ዓመት ሆኖታል። የህዝብ ውሳኔ ይደረግና ክልል ይሆናሉ። በአሁኑ ሰዓት ከአሥር በላይ ዞኖች ደቡብ ክልል ውስጥ ብቻ በቂ ክልል የመሆን ህግ አግባብ አላቸው። ገዥው እና በህዝብ ያልተመረጠው ጊዜያዊ መንግስት የስልጣን “>ገደቡ ባልታወቀ ሁኔታ ክብርን ከብሄር ለይቶ ለማጥላላት መሞከሩ በሰፊው ይሰማል። ያሳፍራል። ይህ የህዝብ ድምጽ ምላሽ ካላገኘ ማዕበል ስነሳ አራት ኪሎን አይምርም።

በተመሳሳይ የክልል ጥያቄ፣ የህገመንግስት መርህ በመከተል የካፋ ህዝብ በአትኩሮት እየተማጸነ ነው። የካፋ ህዝብ ታርካዊ ማንነቱን ተገፎ ደቡብ ብሄር ብሄረሰብ በተባለው ክልል ይተዳደር ነበር። ዛሬም ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት እስከ ኬንያ ድንበር ድረስ አልፎም በአለም የሚታወቀው ካፋ በአስተዳደር በደል ከቀበለ አንሶ ይገኛል። የቡና ታርክ ሳይቀር መልኩን ቀይሮ በሌላ ተሰይሟል። ይህንን ብዙ ውጣ ውረድ በአንድ ጥያቄ ህዝቡ አንስቷል። ራስን በራስ ማስተዳደር የህገመንግስታዊ መብት መጎናጸፍ።

BY Eyasu Esayas

Free Delivery on All In-Stock Orders Over $99!
Entrepreneur, Writer, Business advocate and Teacher. Nice to have every soul on board. Eyasu do adore the HUMAN Nature. Join the Wonderful Team.

Related Posts

Bidding Farewell to Halifax's Flower Market: Exploring the Significance of Nature in Art

Say Goodbye to Halifax’s Flower Market: Discovering the Beauty of Nature in Art!

“Say Goodbye to Halifax’s Flower Market: Discovering the Beauty of Nature in Art!” The Halifax Flower Market has been a beloved part of the city for over…

Can a Web browser be swift, user-friendly, and profitable at once? Definitely yes, if it’s the new CryptoTab Browser

Can a Web browser be swift, user-friendly, and profitable at once? Definitely yes, if it’s the new CryptoTab Browser. Advanced software like this can be both a…

Earn BTC

It’s so simple to earn BTC nowadays! Until recently, you had to invest or buy enormous and expensive hardware. But for now, it has changed, and I…

You know what we are harvesting?- It is just a coin

Honey, Money and Bitcoin to your wallet when you reimagin Crypto trading ecosystem Honey and Money are my most favorite Love finders. Bitcoin is really a game…

What is your question?

Earn Bitcoin and do your business? Yes! Earn Bitcoin and spend time with family? For sure! Earn Bitcoin and have fun? That’s right! It all became a…

Wanna mine some bitcoin

Wanna mine some bitcoin, but have no farm? Now you don’t need it! Just install CryptoTab, the world’s first browser with built-in mining features. Fast, convenient and…

Say Something